Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni

O nas

Witamy na stronie, poświęconej działalności Koła Łowieckiego Nr 67 "Bażant" we Wrześni.


Koło posiada dwa obwody łowieckie, nr. 301 o powierzchni 5855 ha, w którym udział lasu wynosi 5,02%, obwód znajduje się na terenie powiatu Wrzesińskiego, oraz obwód nr 288, o powierzchni 4342 ha, w którym udział lasu 6,86 %, obwód znajduje się na terenie powiatu Wrzesińskiego i Słupeckiego. Na naszych terenach głownie występuje zwierzyna gruba: Jeleń, Daniel, Muflon, Sarna, Dzik. Do osiągnięć na gruncie hodowlanym możemy się poszczycić udaną introdukcją daniela i muflona, które dawniej na naszych terenach nie występowały. Łowiska nasze zamieszkuje również zwierzyna drobna, choć nielicznie. Należą do niej: Zając, Dziki królik, Bażant, Kuropatwa, Dzikie kaczki, Gołębie grzywacze, oraz Łyski. Dzięki corocznym zasiedleniom Bażanta populacja tego gatunku utrzymuje się w dobrej kondycji zarówno ilościowej jak i jakościowej.

HISTORIA

Koło powstało w 1953r. pod nazwą „Gwardia" Nr 148. Pod tą nazwą funkcjonowało do roku 1977, kiedy to zmieniono ją na „Bażant" Nr 67., we Wrześni . Od początku działalności do dziś Koło zrzeszyło w swych szeregach 78 członków.

 W 2019 roku w dniu naszego patrona Św. Huberta obchodziliśmy 65 - lecie istnienia Koła. Jubileusz rozpoczęła msza hubertowska w farze, którą odprawili ks. Kazimierz Kuczma, duszpasterz myśliwych oraz ks. Mieczysław Kozłowski, proboszcz parafii farnej. Nabożeństwo uświetnił zespół reprezentacyjny Polskiego Związku Łowieckiego.


Założyciele koła:

 • Józef Rewers
 • Jan Starański
 • Antoni Fimiak
 • Bronisław Matuszewski
 • Stefan Fryder

Obecnie koło liczy 48 myśliwych, 60 % członków to selekcjonerzy. Ponadto w naszych szeregach jest dwóch trębaczy.   Za prace na rzecz łowiectwa i PZŁ członkowie koła zostali odznaczeni: 2 złotymi, 4 srebrnymi, i 11 brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.

 Odeszli do krainy wiecznych łowów:

Baszyński Józef, Chołuj Stanisław, Cieślak Lech, Grzesiak Kazimierz, Fachowski Stanisław, Fimiak Antoni, Furgał Stanisław, Fryder Stefan,  Karwacki Ryszard, Korzyniewski Hilary,Kozikowski  Stefan, Kowalski Teofil, Kurczab Zygmunt, Kwiatkowski Otton, Ławnicki Józef, Malewski Stanisław, Marciniak Stefan, Markowski Ryszard,  Marciniak Stefan, Motyka Jan, Mrug January, Paul Bogumił,  Przybylski Adam, Rewers Józef, Sobaszkiewicz, Tadeusz, Starański Jan, Ulanicki Eugeniusz, Zaborowicz Tadeusz, Zasada Władysław, Jerzy Warczygłowa, Wacław Kaźmierowski, Czesław Kozielczyk, Kazimierz Kasprowicz, Marian Wujczak, Roman Sroka, Mirosław Chojnacki, Józef Gawrysiak, Andrzej Bortkiewicz, Andrzej Ulanicki.

POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ W SKLEPIE PLAY!


KONTAKT

Siedziba:
Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni
Spławie 8, 62-306 Kołaczkowo
NIP: 789-14-72-594


Adres do korespondencji:
Sekretarz Koła Łowieckiego nr 67 "Bażant"
Tomasz Kierczyński
ul. Elizy Orzeszkowej 12
62-300 Września

sekretarz.bazant67@gmail.com
Tel.: 882-176-042

STRUKTURA

Zarząd koła: 

Prezes: Zdzisław Bazylczuk

Łowczy: Tomasz Kalinowski

Podłowczy obwód 301: Andrzej Skorupka

Podłowczy obwód 288: Mikołaj Malendowicz

Skarbnik: Michał Pikos

Sekretarz: Tomasz Kierczyński

             Komisja rewizyjna:

             Przewodniczący: Szymon Bieniaszewski

             Członek: Marcin Kaźmierowski

             Członek: Jerzy Kozikowski
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni.

Obowiązek informacyjny.


Administratorem Państwa danych jest Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji pomiędzy Państwem, a Kołem Łowieckim nr 67 "Bażant" we Wrześni, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

 1. żądania ich usunięcia,
 2. żądania sprostowania,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. żądania ich przeniesienia,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administratorem Państwa Danych jest Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretarz.bazant67@gmail.com

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Kierczyński tel. 882 176 042.

Administrator Baz Danych