ZASADY SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ (zmiany z dn. 15.02.2023r.)