KONTAKT


Siedziba:
Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni
Spławie 8, 62-306 Kołaczkowo
NIP: 789-14-72-594


Adres do korespondencji:
Sekretarz Koła Łowieckiego nr 67 "Bażant"
Tomasz Kierczyński
ul. Elizy Orzeszkowej 12
62-300 Września

sekretarz.bazant67@gmail.com
Tel.: 882-176-042


Struktura

Zarząd koła: 

Prezes: Zdzisław Bazylczuk

Łowczy: Tomasz Kalinowski

Podłowczy: Andrzej Skorupka

Skarbnik: Michał Pikos

Sekretarz: Tomasz Kierczyński             Komisja rewizyjna:

             Przewodniczący: Szymon Bieniaszewski

             Członek: Marcin Kaźmierowski

             Członek: Mikołaj Malendowicz


Polityka prywatności strony internetowej

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni.

Obowiązek informacyjny.


Administratorem Państwa danych jest Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji pomiędzy Państwem, a Kołem Łowieckim nr 67 "Bażant" we Wrześni, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administratorem Państwa Danych jest Koło Łowieckie nr 67 "Bażant" we Wrześni.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretarz.bazant67@gmail.com

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Kierczyński tel. 882 176 042.

Administrator Baz Danych