Relacja z Polowania Zbiorowego 28.01.2023r.


W dniu 28.01.2023 odbyło się kolejne polowanie zbiorowe. Zbiórka miała miejsce na Borzykowskich Łąkach o godzinie 8:00, a prowadzącym był kol. Patryk Machajewski, któremu pomagał kol. Janusz Gołąb. Przed polowaniem odbyła się odprawa z omówieniem zasad bezpieczeństwa i spraw organizacyjnych. W harmonogramie polowania tego dnia były jelenie, dziki, lisy i bażanty. Myśliwi z naszego koła byli bardzo gościnni, ponieważ wszystkie tytuły królewskie powędrowały do zaproszonych gości. Tytuł króla polowania zdobył kol. Karol Stefaniak, który pozyskał lisa. Tytuł vice króla zdobył kol. Edward Rozentreter. Natomiast tytuł króla pudlarzy otrzymał kol. Grzegorz Paszak.
 Zakończeniem polowania był pokot, na którym złożono hołd zdobytej zwierzynie. Następnie myśliwi zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez niezastąpionego kol. Tadeusza Machajewskiego.
 Darz Bór!