Relacja z Polowania Hubertowskiego


Dla myśliwego najważniejszym polowaniem zbiorowym jest polowanie z okazji dnia Św. Huberta. Dlatego też myśliwi z naszego Koła Łowieckiego nr 67 „Bażant” wraz ze swoimi przyjaciółmi, zebrali się 22 października na działce w Graboszewie, na tradycyjnym polowaniu „Hubertowskim”. Kultywowanie tradycji oraz zachowanie obyczajów myśliwskich to ważny moment w życiu koła i myśliwych.

 Polowanie poprowadzili prezes kol. Zdzisław Bazylczuk z kol. łowczym Tomaszem Kalinowskim, którym pomagał kol. Mikołaj Bazylczuk. Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa myśliwi udali się na stanowiska. Wszystkich uczestników polowania las przywitał klimatyczną, jesienną, mglistą pogodą. Królem polowania został kol. Patryk Machajewski, natomiast królem pudlarzy został kol. Tomasz Kalinowski. Cały ceremoniał uświetnił kol. Janusz Ciszewski grając na rogu. Polowanie zakończył tradycyjny „pokot” oraz biesiada przy pieczonym dziku.

Darz Bór.