Nowe podsypy na obwodzie 288 zbudowane przez kol. Dariusza Zaborowicza, oraz stażystkę kol. Dorotę i pomocnika