Dokarmianie zwierzyny na obwodzie 301 - 
kol. Patryk Machajewski