Dokarmianie zwierzyny na obwodzie 288 - 
kol. Szymon Ferenc.