Czyny gospodarcze przy budowie wiaty


Ostatnio odbyło się kilka czynów gospodarczych związanych z budową wiaty myśliwskiej na działce w Graboszewie. Przede wszystkim impregnowany był materiał do budowy, czyli drewno.
Dziękujemy wszystkim, którzy poczuli potrzebę pomocy i stawili się na czynach. Poniżej kilka zdjęć z przeprowadzonych prac, oraz zdjęcia z budowy wiaty - stan na dzień 05.08.2023r.
Darz Bór!