Czyn gospodarczy na obwodzie 301 - 09.05.2023r.


W niedzielę 09.05.2023r. odbył się czyn gospodarczy na obwodzie 301. Została przeniesiona ambona nr 4 z obecnego zrębu na skraj lasu. Zrekultywowano pasy zaporowe przy ambonach 7 i 8 , co poprawia bytowanie zwierzyny w lesie. Na pasach zasadzono topinambur, oraz rozsiano kukurydzę. Spowoduje to zatrzymanie zwierzyny w kniei i tym samym zmniejszenie strat w uprawach polowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym i zaangażowanym! 

Darz Bór!