Czyn gospodarczy na obwodzie 288 - 03.06.2023r.


W sobotę 03.06.2026 r. na obwodzie 288 odbył się czyn gospodarczy. W zakresie prac naprawiono skradzione ogrodzenie działki, oraz skoszono trawę. Zostały uporządkowane ambony na obwodzie, gdzie również skoszono trawę i wycięto zarośla. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym kolegom.

Darz Bór!