Czyn gospodarczy – 22.06.2024r.


W sobotę 22.06.2024r odbył się kolejny czyn gospodarczy. Koledzy korowali drewno, zbijali zwyżki, naprawiali ambony, oraz wykonali prace bieżące.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za udział.


Scroll to Top