Polowanie noworoczne – 6.01.2024r


W dniu 28.01.2024r. odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w nowym roku, jak się później okazało było ono ostatnim w sezonie 2023/24. Tym razem polowaliśmy na terenie obwodu 301. Już tradycyjnie, miejscem zbiórki była tzw. Granica w Borzykowie. Prowadzący polowanie kol. Dariusz Klimczak wraz ze wsparciem kol. Tomasza Kierczyńskiego przeprowadzili odprawę przed polowaniem, omawiając zasady bezpieczeństwa oraz sprawy organizacyjne. Po odegraniu sygnałów przez kol. Dariusza Zaborowicza rozpoczęły się łowy. W polowaniu uczestniczyli również koledzy myśliwi
zaprzyjaźnionych kół łowieckich, mieliśmy również zaszczyt gościć Dianę, kol. Martę.
 Tego dnia polowaliśmy na jelenie, dziki ale przede wszystkim na pióro i drapieżniki. Królem polowania został kol. Szymon Ferenc, który pozyskał bażanta. Natomiast wicekrólem kol. Darek
Zieliński, który również pozyskał bażanta. Królem pudlarzy został kol. Tomek Kalinowski – powoli staje to się tradycją.
Polowanie zakończyliśmy tradycyjnym pokotem, na którym złożyliśmy hołd pozyskanej zwierzynie. Po łowach zasiedliśmy jak zwykle do wspólnej biesiady.
 Darz Bór! Do następnych wspólnych łowów w przyszłym sezonie!


Scroll to Top