Polowanie Zbiorowe 25.11.2023r


W dniu 25.11.2023r., w sobotę odbyło się polowanie zbiorowe na obwodzie 301. Zbiórka miała miejsce na Borzykowskich Łąkach przy dawnej granicy zaborów, o godzinie 8:00.
Prowadzącym polowanie był kol. Andrzej Skorupka, któremu pomagał kol. Szymon Ferenc. Przed polowaniem odbyła się odprawa z omówieniem zasad bezpieczeństwa i spraw organizacyjnych.
 W harmonogramie pędzeń było pozyskanie jeleni, dzików, lisów i bażantów. Podczas polowania pozyskany został tylko bażant, jednak dobry humor i ciekawe dyskusje nie opuszczały myśliwych.
Zakończeniem polowania był pokot, na którym złożono hołd zdobytej zwierzynie. Wyłoniono również Króla polowania, którym został kol. Andrzej Skorupka. Wicekrólem, z racji wieku i zaangażowania został kol. Jan Barciszewski. Natomiast najlepszym Hodowcą uznano kol. Artura Skorupkę. Następnie myśliwi zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez kol. Marka Łechtańskiego.
Darz Bór!


Scroll to Top