Polowanie noworoczne – 6.01.2024r


W dniu 6.01.2023r., w sobotę odbyło się pierwsze polowanie zbiorowe w nowym roku nazwane polowaniem Noworocznym. Tym razem polowaliśmy na terenie obwodu 288. Już tradycyjnie,
miejscem zbiórki była nasza działka w Graboszewie. Prowadzący polowanie kol. Patryk Machajewski oraz pomagający mu kol. Mikołaj Malendowicz przeprowadzili odprawę przedpolowaniem,
omawiając zasady bezpieczeństwa oraz sprawy organizacyjne.
 Tego dnia polowaliśmy na jelenie, dziki oraz drapieżniki. W miotach pojawiały się byki jelenia, łania oraz cielę, ale żaden z kolegów nie podjął decyzji o pozyskaniu. Kolega Patryk wspólnie
z kolegą Mikołajem przeprowadzili łącznie sześć pędzeń. Polowanie zakończyliśmy tradycyjnym pokotem, a raczej brakiem pokotu, ponieważ nie pozyskaliśmy żadnej zwierzyny. Nie oddany został ani jeden strzał, więc w gwarze myśliwych było to ciche polowanie. Dlatego też nie uhonorowaliśmy nikogo medalem króla polowania.
 Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie wspólną biesiadą przy pysznej zupie gulaszowej.

Darz Bór! Do następnych wspólnych łowów!


Scroll to Top