Uroczystość 70-lecia naszego Koła Łowieckiego. 


W dniu 14 października odbył się Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego nr 67 „Bażant” we Wrześni. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Polowa na działce koła w Graboszewie, którą koncelebrował Proboszcz tutejszej parafii Św. Małgorzaty ks. Grzegorz Kwaśniewski w asyście Łowczego Tomasza Kalinowskiego. W trakcie liturgii poświęcona została myśliwska wiata spotkań, która została ufundowana przez myśliwych z koła jako obiekt – pomnik mający uczcić 70-lecie tutejszego koła. Oprawę Mszy Św. uświetnili sygnałami łowieckimi koledzy Janusz Ciszewski oraz Szymon Szymkowiak.

 Po Mszy Św. głos zabrał Prezes koła kol. Zdzisław Bazylczuk, który to przywitał zgromadzonych gości, oraz kol. myśliwych, którzy uświetnili swoją obecnością tak doniosłą uroczystość. Przedstawił też krótki rys historyczny od roku 1953, kiedy to założone zostało koło.

 Następnie głos zabrali przedstawiciele Zarządu Okręgowego, Nadleśnictw, oraz zaprzyjaźnionych kół wręczając na ręce Prezesa Zdzisława Bazylczuka listy gratulacyjne oraz upominki.

 W trakcie uroczystości wręczono Medale Zasługi dla Łowiectwa dla kolegów: Jan Barciszewski – srebrny, oraz Michał Pikos – brązowy. Wręczono również dyplomy oraz nagrody za pozyskanie największej liczby drapieżników w roku gospodarczym. I tak otrzymali je koledzy: Szymon Ferenc, Patryk Machajewski oraz Mikołaj Malendowicz. Po części oficjalnej rozpoczęła się część mniej oficjalna, czyli biesiada do białego rana pod nową wiatą.

Uroczystości Jubileuszowe swoją obecnością zaszczycili miedzy innymi:
Przedstawicielka Zarządów Okręgowych PZŁ kol. Marta Cieślak,

Przedstawiciele Lasów Państwowych: Daniel Cierplikowski oraz Bartosz Zawal,


Poczet Sztandarowy K.Ł. „Tumak” w Strzałkowie z Prezesem kol. Dariuszem Cichym,
Poczet Sztandarowy K.Ł. „Lis” w Nekli z Prezesem kol. Mikołajem Bazylczukiem,

Poczet Sztandarowy K.Ł. „Puszcza Pyzderska” w Pyzdrach z Łowczym kol. Januszem Gołębiem,

Wykonawca wiaty kol. Marek Abramowicz.

Poniżej kilka zdjęć wykonanych i udostępnionych dzięki uprzejmości kol. Marka Łechtańskiego.

Darz Bór! 


Scroll to Top